KURS ZA KOZMETICARE

KURSEVI U PONUDI:

  • Tretmani lica i tela
  • Tretmani aparaturnom tehnikom

NA KRAJU KURSA DOBIJA SE SERTIFIKAT

Svi kursevi se rade pod ugovorom i u saradnji sa Univerzitetom ZNANJE Zemun