ANALIZER KOZE

To je savremeni aparat koji može sa izuzetnom tačnošću da odredi tip kože lica i to od osnovne podele: suva, masna, mešovita koža, do mogućnosti da tačno izmeri hidrataciju, količinu sebuma, melanin i elastičnost kože.

Često se dešava da smo u zabuni oko toga kakav nam je tip kože i u kakvom stanju se koža nalazi. Moramo napomenuti da se i stanje kože menja sa promenom godišnjih doba i spoljašnjih uticaja.